WEET U WIE DE UBO IS?

WIJ WEL
 

WWFT

De laatste maanden hebben wij, naast vragen omtrent het UBO-Register, veel vragen gehad of wij ook kunnen adviseren inzake de Wwft.

Door onze jarenlange ervaring in de trustsector konden wij deze vragen beantwoorden.

Dit bracht ons op het idee om onze werkzaamheden uit te breiden met advisering omtrent de Wwft.

De volgende werkzaamheden bieden wij aan:

 

  1. Faciliteren en assisteren bij het opstellen van het interne statement waarin u de integriteits-risico bereidheid van uw bedrijf vastlegt;
  2. Faciliteren en assisteren bij het opstellen van de Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) op basis van de integriteits-risico bereidheid;
  3. Jaarlijkse review en update van de integriteits-risico bereidheid en de SIRA;
  4. Het opstellen van de relevante procedures onder de Wwft, zoals een client acceptatie procedure en procedures voor monitoring van de client relatie;
  5. Het opstellen van bijbehorende formulieren om informatie van cliënten op te vragen, een risico inschatting te maken en om interne vastlegging te waarborgen.
  6. Client onderzoek op bestaande en nieuwe cliënten op basis van de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft;
  7. Periodieke controle en of assistentie door een Compliance Officer, afgestemd op uw bedrijfsspecifieke behoefte;
  8. Tailor made training op het gebied van de Wwft en de interne procedures.